Poświęcenie parkingu

18 grudnia odbyło się uroczyste poświęcenie parkingu, który znajduje się przy kościele parafialnym.