Historia

Budynek kościoła ufundowany był w 1784 roku w miejscowości Lubień (koło Włodawy) przez księcia Adama Czartoryskiego jako drewniana cerkiew unicka. W latach 1875-1918 cerkiew lubieńska była świątynią prawosławną. Po odzyskaniu niepodległości cerkiew prawosławna, wcześniej unicka, zamieniona została na kościół katolicki, w której od sierpnia 1919 roku wygłaszano kazania po polsku.