Odpusty

W Woli Korybutowej – Niedziela po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.
W Malinówce – w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.